NaZara določila in pogoji

jasni dogovori

Pogoji

Spodnji pogoji so sestavni del pogodbe in izključujejo lastne pogoje stranke. Odstopanje je možno samo pisno in z izrecnim soglasjem lastnika licence naZara.

 1. Storitve se izvajajo, kot je opisano na računu. Kupec je seznanjen z vsemi funkcionalnostmi storitve, ko naroča in naroči programsko opremo v njenem stanju, vključno z morebitnimi napakami.
 2. Blago ali storitve se dobavijo v obdobju, kot je navedeno na računu, ob upoštevanju običajnega odstopanja, značilnega za naravo panoge ali trgovine. Kakršna koli zamuda pri dostavi ne more povzročiti odškodnine ali odpovedi pogodbe.
 3. Kupec nima pravice do odpovedi nakupa.
 4. Naše storitve se plačajo v gotovini v roku 14 dni od datuma računa. V primeru popolnega ali delnega neplačila računa 30 dni po datumu računa se znesek računa po zakonu in brez obvestila o neplačilu poveča za 12% obresti na leto in 10-odstotno klavzulo o škodi z najmanj 40 evrov, vsi ostali neporavnani računi pa bodo takoj plačljivi in plačljivi. V primeru neplačila računa 30 dni po datumu računa si imetnik licence pridržuje pravico do prekinitve storitev brez povračila ali nadomestila kupcu.
 5. Dobavljena programska oprema ostane v lasti imetnika licence. Preko naročnine je kupec upravičen do uporabe programske opreme naZara samo v obdobju, ko traja naročnina, kot je navedeno na računu ali z omejitvami, ki veljajo za brezplačno (poskusno) uporabo.
 6. Če kupec ne izpolni pogodbenih obveznosti, si imetnik licence pridržuje pravico, da po obvestilu o neplačilu in če v roku 8 delovnih dni ne ukrepa ali ne sprejme nobenega koristnega ukrepa, bodisi začasno ustavi svoje obveznosti bodisi začasno ustavi sporazum. brez sodnega posredovanja razpustiti brez poseganja v pravico do odškodnine
 7. Ti sporazumi se sklenejo pod pogojem, da je stranka v primeru bankrota. V primeru očitne nezmožnosti ali višje sile si pridobitelj licence pridržuje pravico do enostranske odpovedi pogodbe in brez predhodnega obvestila o neplačilu.
 8. Ta sporazum ureja belgijska zakonodaja.
 9. Imetnik licence si pridržuje pravico, da programsko opremo začasno odklopi zaradi pomembnih posodobitev ali tehničnih težav. Namenjen je najmanj 99,95-odstotni uptime, vendar to ni zavezujoče.
 10. Imetnik licence si pridržuje pravico do sprememb programske opreme kadar koli brez predhodnega obvestila. Kupec se strinja, da se bo uporabljena programska oprema razvijala.
 11. Imetnik licence ni odgovoren za napačno oblikovane dokumente s programsko opremo. Kupec je vedno odgovoren za sestavljene in poslane dokumente.
 12. Kupec se ob naročilu strinja, da bo račune prejemal po elektronski pošti na elektronski naslov, s katerim je bil ustvarjen račun programske opreme naZara

Imetnik licence za nizozemsko različico naZara je Infinwebs bv, Stationsstraat 98, 1730 Asse. Davčna številka BE 0714.992.641.

Ste pripravljeni na bolj učinkovito delo ?!

Ustvarite svoj račun zdaj, registrirajte obvezne podatke, ki jih želite videti na svojih računih, in v nekaj minutah ustvarite svoj prvi račun! Prvih 14 dni je brezplačnih in brez obveznosti, da boste lahko spoznali močno in popolno funkcionalnost onFakta

Začnite brezplačno preskusno obdobje!
server room